17 ปีแห่งความภูมิใจและมีความสุข ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อหินและโรคของระบบประสาทตา ที่อาการหนักและกำลังจะตาบอด ให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่ง
                โดยเผยแพร่ข้อมูลการค้นพบลงใน www.doctorsomkiat.com เพื่อแบ่งปันข้อมูลการค้นพบให้เพื่อนจักษุแพทย์ ที่เล็งเห็นประโยชน์ และนำไปพัฒนาต่อยอดในการช่วยเหลือผู้ป่วยของตนเอง แต่ก็มีจักษุแพทย์จำนวนหนึ่ง นอกจากจะไม่เห็นคุณค่าการค้นพบนวัตกรรมนวดตาแล้ว ยังต่อต้านการค้นพบนี้
                ดังนั้น เพื่อยุติความขัดแย้งในวงการจักษุแพทย์ที่ยาวนานกว่าทศวรรษ ผมขอจบปัญหา ด้วยการลบข้อมูลรายละเอียดการคิดค้นและการค้นพบทั้งหมด ตามความประสงค์ของ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
วันที่ 12 มิถุนายน 2564
โทร.081-9175132
e-mail : [email protected]